Psychotherapie

Op zoek naar een geschikte psychotherapie?

Er zijn veel soorten psychotherapie. Ze hebben allemaal hetzelfde doel namelijk emotionele problemen verminderen of beëindigen. Allemaal maken ze gebruik van hetzelfde middel: praten. De manier waarop er gepraat wordt, kan echter verschillen. Ook zonder woorden- nonverbaal – of via spel bij kinderen kan er veel gezegd worden. Psychotherapie wordt toegepast bij peuters, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Wij hebben ook een aanbod voor gezinnen.

Dit gebeurt aan de hand van sessies met een deskundig psycholoog (psychotherapeut) of psychiater. Je kan het zien als een gezamenlijke zoektocht met als doel inzicht te krijgen in je zorgen, zodanig dat deze afnemen of verdwijnen. Het contact met je therapeut is heel belangrijk, samen evalueren jullie geregeld en bepalen jullie de duur van de behandeling.

Naargelang de leeftijd en ervaren moeilijkheden kijken we wie van ons je het beste kan verder helpen. Af en toe is het aangewezen om met verschillende therapeuten/hulpverleners of met de psychiater aan je/jullie zorgen te werken. Dit om sneller verandering teweeg te kunnen brengen. Dit wijst zichzelf vaak uit en wordt zorgvuldig samen met je/jullie besproken. Soms is een eerste gesprek inplannen en je zorg delen al voldoende, zodat je met bepaalde adviezen zelf weer verder kan.

Wij werken vanuit verschillende theoretische kaders:

– Systemische/contextuele psychotherapie
– Psychodynamische psychotherapie
– Cognitieve gedragstherapie