Kostprijs

Tariefstructuur overeenkomstig de RIZIV-conventie geldend voor gesprekken met een kinder- en jeugdpsychiater vanaf 1 februari 2013

RIZIV-nomenclatuurOmschrijvingTe betalen bedragGewone terugbetalingVerhoogde terugbetaling
102690Consultatie€ 46,15 € 30,65 € 43,23
109631Individueel gesprek, 3/4€ 74,18 € 56,51 € 67,11
109653Gesprek met twee personen€ 49,54 € 37,61 € 44,77
109550Idem, per persoon meer € 25,15 € 18,87 € 22,64
109675 Mediatietherapie € 97,14 € 82,80 € 88,46
109410 Uitgebreid individueel psychiatrisch onderzoek * € 200,61 € 191,93 € 196,27
109454Pluridisciplinair overleg€ 198,63€ 198,63€ 198,63

* Verwijzing door een behandelende arts is vereist wil u van deze verhoogde terugbetaling genieten.

 

Tariefstructuur voor gesprekken met een kinderpsycholoog binnen ons samenwerkingsverband

Type gesprekEreloonTerugbetalingAantal sessies
Elk gesprekstype wordt op eenzelfde wijze aangerekend€ 50Afhankelijk van uw ziekenfondsAfhankelijk van uw ziekenfonds

 

Kinderpsychologen hebben geen overeenkomst met het RIZIV zodat een ziekenfonds deze kosten niet kan terugbetalen via de gewone ziekteverzekering. Nochtans betalen haast alle ziekenfondsen een deel terug wanneer u een door hen erkende kinderpsycholoog raadpleegt voor een kind of een jongere beneden 18 jaar.

Een ziekenfonds kan die erkenning geven aan een kinderpsycholoog die een erkende psychotherapieopleiding heeft gevolgd.
Een ziekenfonds bepaalt zelf hoeveel het terugbetaalt en dat verschilt dan ook in:
(1) het bedrag per sessie dat het terugbetaalt en
(2) het aantal sessies dat het terugbetaalt

We raden u daarom aan om die informatie op voorhand te vragen bij uw ziekenfonds.
Onze psychologen zijn erkend door de ziekenfondsen.

Afspraak annuleren?

Indien u de afspraak bij de psycholoog of psychiater niet kan nakomen, gelieve dan minstens 24u op voorhand te annuleren. Zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren. Indien dit niet gebeurt, kan de psycholoog of kinder-en jeugdpsychiater een forfaitair bedrag van 30 euro aanrekenen.