Diagnostiek

U kan bij ons terecht voor een psycho-diagnostisch onderzoek. Een dergelijk onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een kinderpsychiater en een klinisch psycholoog. Doordat er meer dan één discipline betrokken is bij het diagnostisch onderzoek wordt dit een multidisciplinair onderzoek genoemd.

Het doel van een diagnostisch onderzoek is om het gedrag van u kind beter te kunnen begrijpen en te verklaren. De sterkten, de problemen, de beperkingen van uw kind worden in kaart gebracht. We gebruiken daarvoor psychodiagnostisch onderzoeksmateriaal zoals testen, vragenlijsten, observatieschalen en interviews. Al de verzamelde gegevens worden samengebracht en op basis van deze gegevens wordt een diagnostische uitspraak gedaan.

Dit kan betekenen dat er gesproken wordt van een ontwikkelingsstoornis (bij kinderen en adolescenten) of een persoonlijkheidsstoornis (bij adolescenten) maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Soms is er ook sprake van een leerproblematiek of een onderliggende emotionele problematiek. De resultaten van het diagnostisch onderzoek worden samen met het advies met de ouders besproken.