Het Park

Belangrijke mededeling nav Corona-epidemie!
Omwille van de corona-epidemie en de verscherpte maatregelen zien onze psychiaters en psychotherapeuten zich genoodzaakt om hun raadplegingen en therapieën te annuleren voorlopig tot en met 5 april.

De medewerkers zullen zoveel als mogelijk telefonisch bereikbaar blijven. Cliënten die een afspraak hadden worden gecontacteerd en er wordt met hen gekeken hoe deze opgevangen kan worden. Een video-consultatie of telefonische consultatie behoort tot de mogelijkheden bij verschillende medewerkers.

Zo u een voorschrift nodig heeft voor medicatie, kan u dit telefonisch of via email aanvragen.

Wanneer iemand om dringende redenen een psychiatrische consultatie nodig heeft dan kan deze enkel na telefonisch overleg en indien ingeschat wordt dat dit een hoogdringendheid is en indien we kunnen rekening houden met de maatregelen (niet zieke mensen, voldoende afstand houden…).

Gelieve steeds duidelijk uw naam en telefoonnummer te vermelden op uw mails of wanneer u een bericht inspreekt.

We wensen u allen het beste toe, draag zorg voor elkaar!
Medewerkers Het Park

Het Park is een groepspraktijk voor kinderen en jongeren die kampen met psychische moeilijkheden. Ons team bestaat uit psychologen, psychotherapeuten en psychiaters die gespecialiseerd zijn in het werken met kinderen en jongeren. U kan bij ons terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en advies, psychiatrische en/of psychotherapeutische begeleiding. De praktijk is gelegen te Sint-Niklaas.

Header

Opgelet: vanaf heden worden geen nieuwe aanmeldingen opgenomen voor diagnostiek, medicamenteuze opvolging en kinderpsychiatrische consultaties. Wanneer dit terug mogelijk is, communiceren we dit via de website.
Aanmeldingen voor psychologische begeleiding blijven mogelijk.